Ana Sayfa

Denizli, büyük ölçüde kendi iç dinamikleri ile sergilediği hızlı ve başarılı gelişme sonucu dikkatleri üzerine çekmiştir. Son yıllarda gelişme ve sanayileşmenin konuşulduğu her platformda Denizli mucizesinden söz edilmektedir. 17 yıl önce Denizli’den yapılan ihracat sadece 1 milyon dolar iken bugün 2 milyar dolar civarındadır ve Denizli’nin tekstil ve konfeksiyon ihraç ürünlerinin en büyük kalemlerini oluşturan havlu ve bornoz ihracat miktarı, Türkiye’nin bu iki kalemde toplam ihracatının %50’sini aşmıştır.

Denizli’nin dış ticarette kazandığı başarıyı gelecekte de sürdürmesi ve artırabilmesi için endüstriyel verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, yeni teknolojilerin takip edilerek uygulanması ile gelişmiş dünya ekonomileriyle entegrasyonu tamamlayacak yeni bir gelişme trendi içine girmesi gerekmektedir.

Hızlı bir globelleşme sürecinin yaşandığı günümüzde uluslararası ticarette kıyasıya bir rekabet yaşanmaktadır. Bu koşullarda ülkelerin dış ticaret politikaları ve bu politikalar içindeki, değişik ekonomik enstrümanların kullanım şekilleri her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Sağladığı kolaylıklar ve muafiyetlerle, ihracata dönük üretim yapan firmaların, girdi, istihdam, yatırım ve pazarlama maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artıran serbest bölgeler bu enstrümanların en önemlilerindendir.

DENSER, yatırım ve üretimi cazip hale getireceğinden gıda, ambalaj vb. gibi hafif sanayinin oluşmasına imkan vererek sanayide dönüşümün yolunu açacaktır. Dünya ticaret hacmi içerisinde payı gün geçtikçe artan ve karlı bir alan olma özelliğini koruyan tekstil sektörüne de yatırım artacaktır. DENSER, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artıracak ve piyasadaki mevcut pazar paylarını büyütecektir. Bu da Türkiye’nin Güney Kore, Çin, Pakistan, Hindistan, Tayvan gibi ülkelerle daha iyi rekabet etmesine ve pazar payını büyütmesine yardım edecektir.

Denizli gibi dinamik ve ihracata dönük üretim yapan bir ekonomide serbest bölge kurulmasının, hem Denizli, hem de ülkemiz için önemli fırsatlar yaratacağı düşüncesiyle böyle bir projeyi Denizli’ye kazandırmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz.