Başvuru Prosedürü

 

FAALİYET RUHSATI BAŞVURU
PROSEDÜRÜ

.

DENSER’den Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu alınır ve doldurulur. T.C.Merkez Bankasına müracaat ücreti yatırılır. Müracaat dosyası ve ekleri ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne başvurulur.

Genel Müdürlük tarafından müracaat değerlendirilir.

ok.gif (246 bytes)

ok.gif (246 bytes)

Müracaat Olumlu İse

DENSER ile satın alma ve/veya kira sözleşmesi yapılır. Sözleşme Ticaret Sicil Kayıt Belgesi ile birlikte Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğe’ne gönderilir.

Müracaat Olumsuz İse

Müracaat ücreti iade edilir.

ok.gif (246 bytes)

Faaliyet Ruhsatı alınarak, Serbest Bölge’de faaliyete başlanır.