DENSER Avantajları

%100 Vergi İstisnası: Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır.

Muhtasar Muafiyeti: Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin en az %85’ini yurtdışına satan firmaların personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden muaftır.

KDV Muafiyeti: Yurt içinden Serbest Bölgeye yapılan mal ve hizmet satışları ihracat kabul edildiği için,söz konusu mallar ve hizmetler KDV’den muaf tutulmuştur.

Serbest Kar ve Sermaye Transferi: Sermaye ve elde edilen karlar.Türkiye dahil istenilen ülkeye, kambiyo mevzuatına uygun olarak, vergilendirilmeden serbestçe transfer edilebilir.

Gümrük Vergisi İstisnası: Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır, bölgeye giren mallar gümrük vergisinden muaftır.

KKDF Muafiyeti: Kabul kredili ithalatlarda uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu uygulanmaz.

Ucuz Enerji: Elektrik, yakıt ve her türlü enerji kaynağı vergiden muaf olduğu için, ucuz enerji ve girdi kullanımı mümkündür.

Minumum Bürokrasi: Her türlü bürokratik işlem Serbest Bölge içinde yürütüldüğünden bürokrasi en aza indirilmiştir.

Diğer Avantajlar

  • Bölge içinde işlemler her türlü resim, harç ve fonlardan ve banka muamele ve sigorta vergisinden muaf tutulur.
  • Serbest Bölgede alım-satım, stok değerleme ve muhasebeleştirme, konvertbl dövizlerle yapıldığı için kullanıcılar enflasyondan olumsuz etkilenmezler.
  • Türkiye’den DENSER’e yapılan satışlar ihracat sayıldığından, kullanıcılar Türkiye’de üretilen ham ve mamul maddeleri ihraç fiyatlarıyla alabilme şansına sahiptirler.
  • Faaliyet ruhsatının maksimum süresi 99 yıla kadar çıkabilmektedir.Ayrıca DENSER’e mahsus olmak üzere, arsa ve bina tapusu verilmektedir. Tapu mülkiyeti sahibi kullanıcılar başlangıçta 30 yıla kadar faaliyet ruhsatı alabilmektedirler.
  • DENSER’de uygulanacak satış ve kira fiyatları Türkiye’deki diğer serbest bölgelerde uygulanan fiyatlardan daha düşük tutulmuştur. Ayrıca üretim faaliyetleri için uygulanan fiyatlar daha da caziptir.
  • Kullanıcılar, serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalardan, bu bankaların bölgede yararlandıkları avantajlar ve teşvikler nedeniyle yurt içindeki bankalara göre daha iyi koşullarda kredi alabilirler.